Anasayfa ILL Bilgisi

ILL Bilgisi
 

Kütüphanemizde bulunmayan kitap ve makalelerin yurt içinden veya yurt dışından sağlanarak üniversitemizdeki akademik çalışmaları desteklemek amacıyla sunulan bir hizmettir. ILL hizmetlerinden öğretim elemanları, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.


MAKALE SAĞLAMA

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan makaleler kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmaktadır.
Yurt İçinden Sağlama : Makale istekleri yurt içindeki kütüphanelerden veya ULAKBİM'den sağlanabilmektedir. Makalelerin fotokopi ve posta ücreti kullanıcı tarafından ödenmektedir.
Yurt Dışından Sağlama : Yurt içinden sağlanamayan makaleler, kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda yurt dışından da sağlanabilmektedir. Yurt dışından makale sağlayan kütüphaneler kendi ücret politikalarına göre makale başına ücret almaktadırlar. Eğer makaleyi gönderen kütüphane para talep etmiyorsa bu durumda makaleyi isteyen kullanıcıdan hiçbir ücret alınmamaktadır. Kütüphanemizde kullanılan ARIEL programı sayesinde yurt dışından istenen makaleler mümkün olduğunca elektronik ortamda okuyucularımıza ulaştırılmaktadır.


KİTAP VE KİTAP DIŞI YAYIN SAĞLAMA

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan kitap ve diğer materyaller, kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmakta ve kullanıcılarımıza ödünç verilmektedir.

Yurt İçinden Sağlama : İstenilen kaynak öncelikle yurt icindeki üniversite kütüphanelerinin kataloglarından taranır. Yayının getirilmesi ve geri gönderilmesinin kargo ücreti kullanıcıdan tahsil edilir.
Yurt Dışından Sağlama : Kitap yurt içinden sağlanamıyorsa yurt dışından sağlanabilir. Bu durumda istekte bulunan kullanıcı, kitabın sadece geri gönderilmesinin posta ücretini ödemekle yükümlüdür. 
  

HANGİ MATERYALLER ÖDÜNÇ İSTENEMEZ

Referans materyalleri, nadir eserler ve bir süreli yayının tamamı ödünç istenemez.

 

B.Ü. KÜTÜPHANESİ'NDEN İSTENEN MAKALE VE KİTAPLARIN SAĞLANMASI

Kütüphanemiz yurt içindeki tüm üniversite ve araştırma kütüphanelerinin yurt dışında ise OCLC'ye dahil olan kütüphanelerin yayın isteklerini karşılamaya çalısmaktadır.
Kitap İstekleri : Yurt icindeki tüm kütüphaneler 21 gün süreyle 10 kitap ödünç alabilirler. Yayının getirilmesi ve geri gönderilmesinin kargo ücreti ödünç alan kütüphaneden tahsil edilir.

Makale İstekleri : Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane'sinden isteyeceğiniz materyal fotokopilerinin, sayfa başına 5 YKR'dan hesaplanması, toplam bedelin Garanti Bankası Boğaziçi Üniversitesi Şubesi '6612518' no'lu hesabına yatırılması ve ödeme makbuzunun istenen materyalin bilgisi ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi adresine gönderilmesi ya da fakslanması gerekmektedir.

ILL FORMU