Anasayfa    Kütüphane Hakkında    Kütüphane Koleksiyonları

Kütüphane Koleksiyonları


 

Başa Dön   Genel Koleksiyon

İngilizce ağırlıklı olmak üzere Türkçe, Almanca, Fransızca ve diğer yabancı dillerden oluşan kitapların bulunduğu bu bölüm birinci ve ikinci kattadır. Bu bölümdeki temel kitaplar eğitim, psikoloji, sosyoloji, politika, ekonomi, sanat, felsefe, din, tarih, edebiyat, astronomi, fizik, kimya, matematik, biyoloji, ve mühendislik konularındadır.

Koleksiyon Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) Sınıflama Sistemi'ne (LCC) göre olarak düzenlenmiştir. Genel koleksiyondaki tüm kaynaklar ödünç alınabilmektedir.


 

Başa Dön   Yakın Doğu Koleksiyonu

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu ve Yakın Doğu medeniyetleriyle ilgili kaynaklarının bulunduğu özel bir koleksiyondur. Koleksiyonda ayrıca Hitit, Bizans, Urartu ve Ermeni tarihi, sanat, edebiyat, sosyoloji ve islam ile ilgili çeşitli kitaplar da bulunmaktadır.


 

Başa Dön   Referans Koleksiyonu

Giriş katında yer alan Referans Bölümü'nde ansiklopediler, sözlükler, atlaslar, biyografiler, mevzuatlar, haritalar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmış yükseklisans ve doktora tezleri, araştırma raporları, Türk ve İngiliz standartları ile diğer danışma kaynakları bulunmaktadır. Bu bölümde açık raf sistemine göre hizmet verilmektedir. Referans kaynaklarının bu bölüm dışına çıkartılmasına izin verilmez, ancak görevliye danışılarak fotokopi hizmetinden yararlanılabilir.


 

Başa Dön   Süreli Yayınlar Koleksiyonu

Bodrum katta (ek bina) bulunan süreli yayınlar koleksiyonunda basılı dergiler bulunmaktadır. Elektronik dergi ve elektronik veri tabanlarına hem kütüphane içinden hem de internet üzerinden 24 saat erişilmektedir. Dergilerin son sayıları okuma salonunda kullanıcıların kolay erişimi için çalışma masalarına yakın raflarda bulunmaktadır. 1980 yılından sonra basılmış dergiler ciltlenmiş olarak yine aynı katta bulunurken 1980 yılı öncesi dergiler depodadır. Bu ciltlere erişmek için görevliye başvurulur. Süreli yayınlar ödünç verilmemektedir, istenildiğinde fotokopi hizmetinden yararlanılabilir.

Kütüphanenin abone olduğu gazetelerin arşivi tutulmamaktadır.

Aşağıdaki yayınların arşivleri mikrofilm olarak bulunmaktadır. Okumak, baskı almak, taramak için Süreli Yayınlar Bölümü'ndeki mikrofilm makinalarından yararlanılabilir:

  • Cumhuriyet (1924-2002)
  • Milliyet (1970-2001)
  • The Times (1785-1850)-(1981-1994)
  • New York Times (1851-1993)
  • Times Educational Suplement (1981-1994)
  • Times Higher Educational Supplement (1981-1994)

Bu bölümde bulunan bilgisayarlardan ve internet üzerinden elektronik dergilere ve veritabanlarına ulaşılabilir. Bu konuda daha fazla bilgi için Elektronik Servisler sayfasına bakınız.


  
Başa Dön   Rezerv

Öğretim üyelerinin, öğrencilerinin faydalanması için ayırttığı ders materyallerinden oluşan bu bölüm genel koleksiyonun bulunduğu kattadır. Bu bölümdeki basılı materyaler iki saatliğine sadece kütüphane içinde yaralanmak üzere ödünç verilmektedir. Elektronik materyale, katalog taramasıyla internetten üzerinden 24 saat erişilebilir.


 

Başa Dön   Görsel İşitsel Koleksiyonu

Kütüphanenin zemin katında bulunan koleksiyon plak, kaset, video kaset ve CD arşivinden oluşmaktadır. Koleksiyon, Robert Kolej döneminden plaklar, güncel olarak takip edilen çeşitli türde müziklerin kaset ve CD kayıtları ile klasik ve popüler filmlerin kaset ve DVD'lerini bulundurmaktadır. 25 kişinin aynı anda 5 ayrı kanaldan müzik dinleyebildiği bu bölümde film izlemek isteyen kullanıcıların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.


 

Başa Dön   Braille Koleksiyonu

Kütüphanenin giriş katında bulunan Braille Bölümü, 1983 yılında A.B.D. Kongre Kütüphanesi'nin Görme ve Fiziksel Engelliler Bölümü tarafından bağışlanan 500 adet braille kitap ile hizmete başlamıştır. Koleksiyonda, Braille alfabesiyle yazılmış 1.500  kitap ve çok sayıda sesli kitap ile elektronik materyal bulunmaktadır.