Anasayfa    Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Gecikme Cezalarının ve Diğer Ücretlerin Banka Üzerinden Ödenmesi

Ödünç aldığı kitapları geç iade ettiği için kütüphane kaydında geciktirme cezası oluşan kullanıcılar, sistemde görünen miktarı ödünç verme bankosuna nakit olarak ödeyebilir, ya da aşağıda bilgileri verilen hesaba havale / EFT ile ödeyip, bankanın orijinal dekontunu email ile circ@boun.edu.tr adresine gönderebilirler.
Not: Henüz iade edilmemiş kitaplar için ödeme yapılmaz.

Kayıp kitap bedeli ve Kütüphane üyeliği ücretleri de aynı hesaba ödenerek dekontu ilgili birime gönderilebilir. Kayıp kitap bedelinin tespiti için önceden Kütüphane'ye başvurmak gerekir.

Basılı dekont alınmışsa dekontun fotoğrafının aynı adrese gönderilmesi gerekir. Ekran görüntüsü veya fotoğrafı dekont olarak kabul edilmez.

 

İsim: Boğaziçi Üniversitesi Muhasebe Birimi
Banka: T.C. Ziraat Bankası Bebek Şubesi
IBAN No: TR16 0001 0007 5644 7860 3850 01
Dekont adresi: circ@boun.edu.tr


   Üyelik Koşulları

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari personeli Boğaziçi Üniversitesi kimlik kartlarını göstererek kütüphaneye girebilir ve kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler. B.Ü. mezunları, mezun kartı ile kütüphaneye girebilirler.

Diğer akademik kurumlara mensup yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim elemanları ile ticaret ve sanayi kuruluşları ancak üye olmak koşuluyla kütüphaneden yararlanabilirler.

Boğaziçi Üniversitesi yaz okulundan ders alan B.Ü. mensubu olmayan öğrenciler depozit ödeyerek kütüphane hizmetlerinden yararlanabilir, dört kitap ödünç alabilirler. İlişik kestiklerinde depozit iade edilir.

İki tür üyelik hakkı vardır:

Giriş Hakkı Veren Üyelik

Üye, kütüphaneye girebilir ve sadece kütüphane içindeki hizmetlerden ve kaynaklardan yararlanabilir, ödünç materyal alamaz. Diğer üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar yalnızca giriş hakkı verilen üye olabilirler ve kendilerine kütüphane tarafından fotoğraflı üye kimlik kartı verilir. B.Ü. mezunları, mezun kartı ile kütüphaneye girebilmektedirler; isterlerse ödünç hakkı veren üyeliğe de başvurabilirler.

Ödünç Hakkı Veren Üyelik

Kullanıcı kütüphaneye girebilir, hizmetlerinden yararlanabilir ve dört adet materyali ödünç alarak kütüphane dışına çıkarabilir. B.Ü. mezunları, Boğaziçi Üniversitesi mensubu olmayan öğretim üyeleri ile ticaret ve sanayi kuruluşları ödünç materyal alma hakkı olan üyeliğe başvurabilirler ve kendilerine kütüphane tarafından barkodlu üye kimlik kartı verilir.

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

Üyelik işlemleri için üyelik ücreti dışında aşağıdaki belgeler gereklidir: 

  • 1 adet fotoğraf
  • B.Ü. mezunları için Mezun Kartı veya diploma fotokopisi
  • Diğer üniversitelerin mensupları için üniversitelerinin kimlik kartı

Üyelik başvurusu uygun bulunursa, "Üye Kartı" verilir. Üye olan her kullanıcı Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. Kütüphaneye her girişte üye kartı gösterilmek zorundadır. Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.

Üyelik işlemleri için Pazartesi - Cuma 09:00 - 22:00 saatleri arasında başvurabilirsiniz.

  Ayrıntılı bilgi için yönetim ofisini arayabilirsiniz.


Ödünç Verme Süreleri ve Ödünç Alınabilecek Materyal Limiti

Statü Ödünç verme süresi Ödünç alınabilecek materyal sayısı
 
B.Ü. Lisans öğrencisi 21 gün 10
 
B.Ü. Y.lisans ve doktora öğrencisi 21 gün 20
 
B.Ü. Öğretim üyesi (ve emeklisi) Bir dönem 30
 
B.Ü. Personeli 21 gün 4
 
Ödünç materyal verilen üye 21 gün 4

- Ödünç alınan materyalin süresi, kullanıcı tarafından web üzerinden 2 defa uzatılabilir.
- Bütün kategorilerde gecikme cezası uygulanır.
- Başka okuyucular tarafından istenmediği sürece, bütün kitaplar uzatılabilir.
- Üzerinde gecikmiş kitap olanlara yeni kitap verilmez.


Gecikme Cezaları

İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen tüm materyallere gecikme cezası uygulanır.

Başka okuyucular istemedikçe, bütün kitaplar uzatılabilir.

Başka okuyucu isterse, kitaplar geri çağırılır. (Alınışından 2 hafta geçtikten sonra çağırılabilir ve 7 gün içerisinde iade edilir.)

Üzerinde gecikmiş kitap olanlara yeni kitap verilmez.

İki saat ödünç verilen reserve materyalleri için gecikilen her saate gecikme cezası uygulanır.

Gecikme cezası kütüphanenin açık olduğu günler için uygulanır. Resmi tatiller ve kütüphanenin kapalı olduğu diğer günler için ceza alınmaz.


 

Üzerinde gecikmiş kitap olan ya da gecikme cezasını ödemeyen okurlara yeni kitap verilmez.

Cezalar iptal edilemez, cezanın iptali veya ertelenmesi konusunda ödünçverme bankosunda görevli personelin ve diğer kütüphane personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.