Anasayfa    Kütüphane Hakkında    Kütüphane Kuralları

Kütüphane Kuralları


 

Başa Dön   Kütüphane Kuralları

 • Kütüphaneye her girişte B.Ü. kimlik veya üye kartı göstermek zorunludur.
 • Kütüphaneye girirken cep telefonu kapatılmalı, içerde kullanılmamalıdır.
 • Kütüphaneye şişelenmiş su dışında içecek ve hiç bir yiyecek getirilmemelidir.
 • Sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.
 • ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır, aksi takdirde çalıntı işlemi görecektir.
 • Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanmaktadır.
 • Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.


Kullanıcıların güvenliği için kütüphanede kapalı devre kamera sistemi bulunmaktadır.

 

Başa Dön   Ödünç Verme Kuralları

Kütüphane kartları

Kullanıcılar ödünç materyal almak istediklerinde görevliye B.Ü. kimlik veya üye kartlarını göstermelidirler. Başka bir kullanıcının kimliği ile kitap ödünç almak isteyen kullanıcılar hakkında cezai işlem yürütülür.

Aşağıdaki kartlar ödünç alma işleminde kullanılabilir:

 • B.Ü. kimlik kartı: Boğaziçi üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli üniversite kimlik kartlarını kütüphane kartı olarak da kullanırlar. Kimlik kartındaki barkodun hemen altında bulunan numara kullanıcının kütüphane numarasıdır.
 • Ödünç hakkı veren fotoğrafsız kimlik kartı: Kullanıcısına 21 gün süreyle 4 materyal ödünç alma hakkı verilen karttır. Bu kartı diğer üniversitelerin öğretim üyeleri, B.Ü. mezunları ve özel firmaların temsilcileri alabilir.
 • Giriş hakkı veren fotoğraflı kimlik kartı: Kullanıcısına sadece kütüphaneye giriş hakkı verilen karttır. Bu kartı diğer üniversitelerin öğretim elemanları, araştırma görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve B.Ü. mezunları alabilir.

Kütüphane kartları başkasına ödünç verilemez.

Boğaziçi üniversitesi öğrenci, akademik ve idari personel kimlik kartlarının kütüphanede geçerlilik süresi Boğaziçi üniversitesi'nden ilişik kesilince sona erer.

Üye kartları alındıkları tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Süresi dolan veya kütüphane ile ilişiği kesilen kullanıcıların kartları geçersizdir.


Ödünç Verme Süreleri ve Ödünç Alınabilecek Materyal Limiti

Statü ödünç verme süresi ödünç alınabilecek materyal sayısı
 
B.Ü. Lisans öğrencisi 21 gün 10
 
B.Ü. Y.lisans ve doktora öğrencisi 21 gün 20
 
B.Ü. öğretim üyesi (ve emeklisi) Bir dönem 30
 
B.Ü. Personeli 21 gün 4
 
Ödünç materyal verilen üye 21 gün 4

- Ödünç alınan materyalin süresi, kullanıcı tarafından web üzerinden 2 defa uzatılabilir.
- Bütün kategorilerde gecikme cezası uygulanır.
- Başka okuyucular tarafından istenmediği sürece, bütün kitaplar uzatılabilir.
- Üzerinde gecikmiş kitap olanlara yeni kitap verilmez.

Ödünç Süresi Uzatma

Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmamışsa (hold konulmamışsa), ödünç alma süresi uzatılabilir. Bir materyalin ödünç süresi web üzerinden 2 kere uzatılabilir.

İade tarihini uzatma işlemi telefonla yapılmamaktadır.

Ödünç süresi uzatılmak istenen materyalin süresi dolmadan uzatma işlemi yapılmalıdır. öğretim üyeleri ödünç süresinin dolmasına 21 gün kalmasından, diğer statüdeki kullanıcılar 7 gün kalmasından itibaren uzatma işlemi yapabilirler. ödünç süresini uzatmak kullanıcının sorumluluğundadır.

Her kullanıcı kütüphaneye getirdiği materyalin uzatma işlemini ödünç verme bankosunda kendi yaptırmalıdır.


Ayırtma

Başkası tarafından ödünç alınmış bir materyali, ödünç almak isteyen kullanıcı, internet üzerinden kütüphane web sayfasına erişerek ya da kütüphaneye gelip ödünç Verme Bölümü'ndeki görevliye bildirerek kendi adına ayırtabilir. Ayırtılmış materyalin ödünç verilmesi, materyali ödünç alan kullanıcının materyali iade tarihine bağlıdır. İlk ödünç alan kullanıcı, materyali sürenin sonunda veya daha önce getirebilir. Ancak bazı nedenlerden dolayı kullanıcı ayırtılmış materyali iade etmez ise kütüphane sorumlu tutulamaz. Ayırtılmış materyal iade edildiğinde sıradaki (hold işlemi yaptırmış) kullanıcıya  materyalin kendisi için bekletildiğini ve alabileceğini bildiren e-mail gönderilir. Kütüphaneye dönen ayırtılmış materyal 7 gün içerisinde ödünç verme bankosundan alınmalıdır. Bu süre içerisinde alınmayan materyaller raflara yerleştirilir.


 

Gecikme Cezaları

İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen materyallere gecikme cezası uygulanır. İki saat ödünç verilen reserve materyalleri için gecikilen her saate gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası kütüphanenin açık olduğu günler için uygulanır. Resmi tatiller ve kütüphanenin kapalı olduğu diğer günler için ceza alınmaz.

Üzerinde gecikmiş kitap olan ya da gecikme cezasını ödemeyen okurlara yeni kitap verilmez.

Gecikme cezaları iptal edilemez.Gecikme cezasının iptali veya ertelenmesi konusunda ödünç Verme bankosunda görevli personelin veya diğer kütüphane personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.

 

Raftaki Yerinde Bulunmayan Materyaller

Eğer materyal başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmadığı halde raftaki yerinde yoksa katlarda kitap yerleştiren görevlilerden yardım istenir. Katlardaki görevlilerin bulamaması durumunda ödünç verme bankosundan yardım istenir. Materyal bulunduğunda, okuyucuya haber verilerek 7 gün ödünç Verme Bölümü'nde bekletilir.


Kütüphane Notları

Kütüphane, iade tarihi, gecikme, gecikme borçları ve ayırtılan materyalin alınması gibi bilgilendirici notları elektronik posta ile kullanıcılara gönderdiğinden kullanıcıların geçerli bir elektronik posta adresi olmalıdır.


Başa Dön    Kullanıcıların Sorumlulukları

Ödünç alınan materyalin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.

B.Ü. kimlik kartları ve üye kartları sahibinden başka kişiler tarafından kütüphane girişlerinde ve işlemlerinde kullanılamaz.

Teknik veya başka bir nedenle kütüphane iade tarihini elektronik postayla hatırlatamazsa kütüphane sorumlu tutulamaz. ödünç alınan materyalleri zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

ödünç alınan materyalin kayıp olmasının ya da hasar görmesinin sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Kullanıcılar geçerli posta adresini kütüphaneye bildirmelidirler. Ulaşmayan postalardan kütüphane sorumlu değildir.

Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir gerekçe değildir.

ödünç verilen materyalin zamanında iade edilmediği, kütüphane materyallerine zarar verildiği, kayıp edilmiş veya hasar verilmiş materyalin bedelinin ödenmediği ve diğer kütüphane kurallarına uyulmadığı durumlarda kullanıcı ödünç materyal alma hakkını kaybedecektir. Zararları karşılayan ve sebep olduğu sorunları çözen kullanıcı ödünç alma haklarına yeniden sahip olur.